Search
  • שירי ליבשטיין

תודעה מתאימה


אני כבר מזמן הבנתי שלא פחות חשוב מלזהות את הייעוד שלי זה להיות בתודעה המתאימה כדי לממש אותו.

זה לא תמיד פשוט אבל זו הדרך היחידה לעשות את מה שנועדנו להיות

תארו לעצמכם שחקן מפורסם שעומד על במה וחושב שלא רואים אותו,

איש ציבור ידוע מוקף תומכים שמרגיש לבד,

או עשיר עולם שחיי כאילו אין לו כלום.

אנחנו יכולים להיות טיפוסים מודעים ואינטליגנטיים שעשו דבר או שניים בחיים.

אבל כל עוד הראש אומר לנו שמשהו חסר וגורם לנו להתאמץ כל הזמן כדי לצמצם את הפער

בין מי שאנחנו למה שהיינו רוצים להיות.

זה מעלה את רמת הלחץ, מוריד את רמת התשוקה, יוצר עייפות, פוגע בגוף,

משאיר אותנו מתוסכלים מצפיות שלא התממשו ומרחיק אותנו מהייעוד האמיתי.

ורק כשנמאס לנו ואנו מבינים מעל לכל ספק שמשהו חייב להשתנות בשביל הנשמה,

אפשר להתחיל להתעורר לשלב המודעות הבאה.

מה עוזר לכם להתעורר?

#תודעה #ייעוד #תפיסה

0 views

© 2013 by SHIRIEL LIBSHTEIN 

  • w-facebook