Search
  • שירי ליבשטיין

מחירים


השיחה עם גנט אטווד הותירה אותי המומה ״האם את בטוחה שזה מה שאת רוצה לעצמך?!"

שמעתי קול פנימי מהדהד בתוכי.

"שנים את מפנטזת לעמוד על במות כמנטורית ולעזור לאנשים לעשות את מה שהם נועדו להיות.

אבל תראי איזה מחירים היא משלמת בשביל כל הזוהר, הפרסום וההצלחה האלה.

הרי אין לה משפחה, לא ילדים ולא זוגיות. יש לה שני בתים ובקושי זמן להיות בהם.

היא חיה על מטוסים. כל היום נדרשת להיראות ולתת לאחרים. היא מוקפת בכל כך הרבה אנשים ובסוף היום למרות

האהבה הענקית שיש לה למקצוע, ולמרות כל ההצלחה הכסף והפרסום, היא מרגישה עייפה ולגמרי לבד".

שנים מלמדים אותנו שלכל הצלחה יש מחיר. ובעיקר לנשים שמנסות כמוני למצוא איזון בין בית לעבודה.

אז מה עושה חלק מהאנשים לכאלה שמוכנים לשלם את מחיר, ואחרים שלא והאם יש לדעתכם עוד דרך?

מבחינתי, איזון בארבעה רבדים נועד בדיוק בשביל זה.

בשביל שנכיר את מערכת ההפעלה הפנימית ונפעל מתוך הקשבה אמיתית שמייצרת את המינונים הנכונים לנו,

כי כל עוד תחום אחד בחיים שלנו מקבל את מלוא תשומת הלב ואחרים שלא פחות חשובים לנו נשכחים יש חוויה של משהו לא שלם.

#מחירים #חזון #הצלחה

0 views

© 2013 by SHIRIEL LIBSHTEIN 

  • w-facebook