Search
  • שירי ליבשטיין

לו היית אלוהים...


ש: לו היית אלוהים מה היית רוצה שיגיד לך?

הייתי רוצה לשמוע שהוא אוהב אותי

הייתי רוצה לדעת שאני חשובה לו

הייתי רוצה לסמוך על זה שהוא תמיד כאן בשבילי

הייתי רוצה לראות שהוא תומך בי בכל מצב

הייתי רוצה להרגיש שאני אחת יחידה ומיוחדת בעניו

ש: ואם אלוהים היה בתוכך, מה היית יודעת?

כשאלוהים הוא חלק בלתי נפרד ממי שאני

אין לי צורך יותר במתווכים משום סוג

שיעזרו, יתמכו, ילמדו, ויראו לי את הדרך

כשאלוהים הוא חלק בלתי נפרד ממי שאני

אין לי צורך להסתתר בחשכה ולהלאבק במה שקיים

בנסיון למצוא תשובות חדשות לשאלות ישנות

כשאלוהים הוא חלק בלתי נפרד ממי שאני

אין לי צורך לבקש סליחה על מי שהייתי או

להרגיש אשמה על מה שלא יכולתי להיות

כשאלוהים הוא חלק בלתי נפרד ממי שאני

יש בי השראה אלוהית.

יש בי אור, יש בך עוצמה פנימית,

אני יודעת שאני מושלמת, אהובה, מיוחדת,

סומכת, מאמינה ומחוברת לכל היש...

כשאלוהים הוא חלק ממי שאני – אני הוא האלוהים!

#אלוהים #השראה #אהבה

0 views

© 2013 by SHIRIEL LIBSHTEIN 

  • w-facebook