Search
  • שירי ליבשטיין

טיפול ברשת


כשהתראיינתי בתוכנית של בן כספית עושים סדר , שאלו אותי שאלות על האפשרות לעבור תהליך טיפולי ברשת.

הדרך שלי לעשות זאת היא אימון בהתכתבות.

מהם יתרונות הכתיבה?

הכתיבה היא כלי הכרחי בעני שמלווה את המפגשים הטיפוליים ואף עומד בפני עצמו וגם משמש ככלי לתחזוקה בסיום התהליך מולי. הכתיבה מחברת אותנו לתת מודע. היא עוזרת לנו לעבור מהמילים והמחשבות לכתיבה, מהמטה פיזי לפיזי. דרך הכתיבה נחשפים הסיפורים הפנימיים שלנו, האמונות והפחדים.

הכתיבה עוזרת לנו לייצר בהירות ולעשות סדר במחשבות.

היא מאפשרת לזהות מה עוצר אותנו מלהגשים את החלומות שלנו כמו: האמונה שאני לא מספיק...

מה מפחיד בלשנות כמו: לאבד שליטה, לצאת מאזור הנוחות, לשלם מחירים.

איזה דפוסים אוטומטים פועלים בתוכינו כמו: הנטייה לוותר לעצמי, או להלחם בכוח במציאות.

היא מעלה תכנים מתת המודע למודע הכרתי. ואז במקום להדחיק או להזדהות עם חלק, אפשר לנהל איתו שיחה.

הכתיבה יוצרת מרחב התבוננות מחודש ומכאן חופש בחירה. כשאדם קורא לעצמו את מה שכתב זה מחזיר את המידע להכרה המודעת. ואז הרבה פעמים עולה שאלה: רגע, מי כתב את זה?

היא עוזרת לנו להתמקד ביש מתוך חשיפת הפער בין המצוי לרצוי.

ואפשר להשתמש בה לצורך תקשור עם האני הגבוה, כדי לקבל תשובות על שאלות מהותיות בחיים שקשורות למימוש עצמי ולייעוד.

מהם יתרונות הכתיבה מול מסך?

מאפשרת פחות חשיפה, בעיקר לאלה שמעדיפים שלא יבחנו אותם. מתאימה לאלה שיש להם נטיה להסתתר מאחורי המילים ולאלה שקצרים בזמן או חיים בחול ובכל זאת רוצים לעשות שינוי.

זמן - אין מי שדוחק אותי בזמן, יש לי את החופש להתבטא בקצב שלי, בזמן שלי, בבית שלי ובאופן שנכון לי.

כלי לטיפול עצמי - אני יכול לייצר בהירות ולקבל תשובות מידיות לבעיה, דרך הכתיבה.

מדוע אנשים לעיתים מתחמקים מכתיבה?

כי זה מחייב. זה כמו הסכם חתום בינך ובין התת מודע שלך, אין איפה להסתתר. במילים הרבה פעמים הצורך להיראות טוב, משפיע מאוד על מה שאני אומר ולא אומר ואני גם יכול ליצור גרסאות שונות של מה שאמרתי ובכתיבה זה עבר לפיסי. אי אפשר להגיד לא אמרתי והסיפורים הפנימיים פשוט יוצאים.

באופן אישי - אני משתמשת בכתיבה גם לצורך תקשור עבור עצמי ועבור הלקוחות שלי, כשאני רוצה לקבל הדרכה רחבה מהאני הגבוה. אך כדי להגיע לשם בדרך כלל נצטרך לנקות את הדעות, הקביעות והאמונות שמנהלות אותנו בדרך. מי שמזוהה עם החלק הסקפטי שלו למשל, יתקשה להגיע למידע מהמקור דרך כתיבה. בשביל זה צריך להפוך את הסקפטיות לסקרנות, שלא משאירה אותנו בשאלות אלה מחפשת תשובות.

#כתיבה #אימון #רשת

0 views

© 2013 by SHIRIEL LIBSHTEIN 

  • w-facebook