Search
  • שירי ליבשטיין

הצלחה בארבעה רבדים


פעם כשאנשים היו שואלים אותי מה זה הצלחה עבורי?

היתי עונה משהו כמו... יותר הערכה, השגים, השפעה, ריגושים, כסף וכיוצא באלה...

היום אני מודדת הצלחה בארבע רמות:

ברמת הראש - הערכה, כבוד, השגים, כסף

  • ברמת הרגש - אהבה, יצירתיות, תשוקה, הנאה

  • ברמת הגוף - בריאות, קלות, אנרגטיות, עשייה

  • ברמת הנשמה - צמיחה, מימוש, הודיה, ניתנת ערך

רבים מאתנו חווים חוסר סיפוק בקריירה, מכוון שיש לנו הצלחה חלקית בלבד.

עבודה עבורי היא שליחות ולא רק מקור פרנסה. היא תמיד נעשית גם עבור הסביבה. מי שלא ממלא את השליחות שלו מפספס כי הוא לא נותן את המתנות שלו לעולם וזה מקביל לעץ שמסרב לתת את הפירות.

עבודה ייעודית היא קריירה שיש לה ביטויי הצלחה בכל אחת מהרמות.

הצלחה שכזו מתבססת על איזון פנימי בין מי שאנחנו במהות, לאופן בו אנו חושבים, מרגישים ופועלים.

האיזון נוצר דרך הזנה מלאה של כל ארבעת הרבדים: פיסי, רגשי, מנטלי, ורוחני.

כשיש לי הזנה מלאה ברובד הפיסי אני אוכלת נכון, חשה קלה ואנרגטית ונמצאת בתנועה, בעשייה ללא מאמץ.

כשיש לי הזנה מלאה ברובד הרגשי אני מרגישה אהובה מעצם ההיות, יש בי שמחת חיים, תשוקה ויצירתיות.

כשיש לי הזנה מלאה ברובד המנטלי החשיבה שלי ממוקדת, אני מעריכה, מקבלת, פתוחה ללמידה חדשה.

וכשיש לי הזנה מלאה ברובד הרוחני יש בי שקט פנימי, והבנה רחבה שאני זה לא המחשבות שלי, לא הרגשות שלי ולא הגוף שלי, אלה הנשמה שמשתמשת במחשבה, בהרגשה, בגוף ובאנרגיה לצורך הגשמה.

אילו ביטויי הצלחה אתם חווים בקריירה שלכם?

#הצלחה #רבדים #רגש

0 views

© 2013 by SHIRIEL LIBSHTEIN 

  • w-facebook